เทคนิคการอ่านอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเพื่อให้จำง่าย
 

โดย อ.ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

 

 

 

a                                                          ให้อ่านว่า

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

เอ หนึ่งกับศูนย์ (เวลาเขียนเหมือนหนึ่งกับศูนย์)

บี สระเอ

ซี พระจันทร์เสี้ยว

ดี สระเอกลับข้าง

อี เม็ดยา

เอฟ กระดานลื่น

จี เลขเก้า (เวลาเขียนคล้ายเลขเก้า)

เอช ทอทหารมีหางยาว

ไอ พลุ

เจ เบ็ดตกปลา

เค คนเดิน

แอล ไม้พลอง

เอ็ม ภูเขา

เอ็น ทอทหาร

โอ เลขศูนย์

พี กระบวย

คิว พีกลับข้าง

อาร์ ต้นกล้วย

เอส ตะขอ

ที ร่ม

ยู หน้าคน

วี ไอติมหนึ่งอัน

ดับเบิ้ลยู ไอติมสองอัน

เอ็กซ์ เครื่องหมายคูณ

วาย สามแยก

แซด เลขสอง

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง