เทคนิคการอ่านอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อให้จำง่าย

โดย อ.ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

 

 

A                            ให้อ่านว่า

B          

C                   

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

เอ หลังคาบ้าน

บี ผีเสื้อ

ซี พระจันทร์เสี้ยว

ดี ครึ่งวงกลม

อี สามฟันคราด

เอฟ สองฟันคราด

จี คนอ้าปาก

เอช บันได

ไอ ที่ยกน้ำหนัก

เจ เบ็ดตกปลา

เค คนเดิน

แอล มุมฉาก

เอ็ม ปลาอ้าปาก

เอ็น ทอทหารกลับข้าง

โอ เลขศูนย์

พี กระบวย

คิว คนสูบยา

อาร์ แมกซ์ยิง

เอส เลขห้า

ที เสาไฟ

ยู หน้าคน

วี ไอติมหนึ่งอัน

ดับเบิ้ลยู ไอติมสองอัน

เอกซ์ เครื่องหมายคูณ

วาย ง่ามหนังสติ๊ก

แซด เลขสอง

 

 

 หมายเหตุ สาเหตุที่ให้นักเรียนอ่านว่า บีผีเสื้อ เพราะต้องการให้นักเรียนจำเป็นรูปผีเสื้อ ตัวอื่นๆ ก็เช่นกัน เมื่อนักเรียนจำได้ดีแล้ว จึงให้นักเรียนอ่าน เอ บี ซี ธรรมดา

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง