อาชีพต่างๆ

1.แพทย์มีหน้าที่รักษาคนไข้

2.ตำรวจมีหน้าที่จับโจรผู้ร้าย

3.ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศ

4.แม่ค้า/พ่อค้ามีหน้าที่ขายของ

5.นักการเมืองมีหน้าที่บริหารงานต่างๆ

6.ชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าว

7.ครูมีหน้าที่สอนหนังสือ

8.พยาบาลมีหน้าที่ช่วยแพทย์ดูแลคนไข้

9.นักเขียนมีหน้าที่แต่ง/เขียนหนังสือ

10.จิตกรมีหน้าที่วาดรูป

11.เจ้าของกิจการมีหน้าที่บริหารกิจการของตน

12.ครูสอนดนตรีมีหน้าที่สอนดนตรี

13.นักวาดการ์ตูนมีหน้าที่วาดการ์ตูนต่างๆ