ความสัมพันธ์กับอาณาจักรสำคัญ ๆ

ความสัมพันธ์กับอาณาจักรสำคัญ ๆ
     ขณะที่อาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นโดยก่อตั้งขึ้นโดยมีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  ได้มีเมืองของชนชาติไทยและชนชาติอื่น ๆ ตั้งตนเป็นอิสระในบริเวณใกล้เคียงกันอีกหลายเมือง  ซึ่งอาณาจักรสุโขทัยมีความสัมพันธ์กับเมืองต่าง ๆ ดังนี้

     1.  อาณาจักรล้านนา  เป็นอาณาจักรที่อยู่ทางตอนเหนือของสุโขทัย  และมีความเจริญรุ่งเรืองพอ ๆ กันกับอาณาจักรสุโขทัย  ด้วยเหตุที่อาณาจักรทั้งสองต่างเป็นกลุ่มคนไทยด้วยกันจึงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอดและนอกจากนี้  กษัตริย์ทั้งสามพระองค์  ได้แก่  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  อาณาจักรสุโขทัย  พญามังรายมหาราช  แห่งอาณาจักรล้านนา  และพญางำเมือง  แห่งพะเยา  ยังทรงเป็นมิตรที่ดีต่อกัน  อาณาจักรสุโขทัยจึงปลอดภัยจากการถูกคุกคามโดยข้าศึกทางตอนบน  ซึ่งเป็นเขตแดนที่เชื่อมติดต่อกับอาณาจักรล้านนา
          ต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)  พระเจ้าเกือนาแห่งเมืองเชียงใหม่  ได้แต่งทูตามาขอพระสุมนเถระจากสุโขทัย  ไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่อาณาจักรล้านนา  ต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)  ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนของล้านนา  สุโขทัยกับล้านนามีเรื่องบาดหมางกัน  เพราะสุโขทัยแทรกแซงการสืบราชสมบัติของล้านนา  และล้านนามีนโยบายที่จะแผ่ขยายอิทธิพลลงมาทางใต้  สุโขทัยกับล้านนาจึงไม่มีความสัมพันธ์อันดีเหมือนเช่นเดิม

     2.  อาณาจักรนครศรีธรรมราช  ตำนานกล่าวไว้ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้เสด็จไปเยือนกษัตริย์แห่งแคว้นนครศรีธรรมราช  และทรงติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์จากลังกามาประดิษฐานยังกรุงสุโขทัย  ส่วนในสมัยพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงนำพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  อย่างลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราชาประดิษฐานในกรุงสุโขทัย

     3.  อาณาจักรล้านช้าง  ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  สุโขทัยมีอำนาจเหนือหัวเมืองล้านช้างด้านตะวันออก  เช่น  เมืองเวียงจันทน์  เวียงคำ  เมืองหลวงพระบาง  เมื่อสิ้นสุดพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พระเจ้าฟ้างุ้ม  กษัตริย์แห่งล้านช้างได้รวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ตั้งอาณาจักรล้านช้างหรืออาณาจักรลาวขึ้น

     4.  จีน  สุโขทัยาได้มีการติดต่อขายกับจีนมานาน  ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน  ส่งผลให้สุโขทัยและจีนมีไมตรีต่อกัน  ซึ่งมีผลดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง  คือ  มีการติดต่อค้าขายกับจีน  และได้รับอิทธิพลการทำเครื่องเคลือบจากจีน  ซึ่งต่อมาเรียกว่า  เครื่องสังคโลก

     5.  ลังกา  สุโขทัยมีความสัมพันธ์กับลังกา  ด้วยเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่  ดังปรากฏในตำนานว่า  กษัตริย์ของนครศรีธรรมราชร่วมกับกษัตริย์แห่งสุโขทัย  ทรงส่งพระภิกษุเป็นทูตไปทูลขอพระพุทธสิหิงค์จากลังกา  แสดงให้เห็นว่าสุโขทัยมีการติดต่อทางพระพุทธศานากับลังกา  โดยผ่านทางเมืองนครศรีธรรมราชอีกต่อหนึ่ง

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

  

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน