ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ป๊อบอัพเพลินใจ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนพิการเรียนร่วม โรงเรียนคุระบุรี

ป๊อบอัพเพลินใจเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนพิการเรียนร่วมโรงเรียนคุระบุรี

ขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ดังนี้
     ๑.๑ ฟิวเจอร์บอร์ด
     ๑.๒ กระดาษวาดเขียน  ๑๐๐  ปอนด์
     ๑.๓ สีไม้
     ๑.๔ กรรไกร
     ๑.๕ คัตเตอร์
     ๑.๖ ดินสอ
     ๑.๗ ยางลบ
     ๑.๘ ไม้บรรทัด
     ๑.๙ สติกเกอร์ติดขอบเส้นเล็ก
     ๑.๑๐ กาวสองหน้า
     ๑.๑๑ ของตกแต่งอื่น ๆ

ขั้นตอนการจัดทำนวัตกรรม
๒.๑ ครูให้ผู้เรียนอ่านหนังสือที่สนใจ  เช่น  นิทาน  หนังสืออ่านประกอบ  หรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ในท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้จากทรูปลูกปัญญา  หรือจากสื่อทีวี ฯลฯ
๒.๒ นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านหรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
๒.๔ นักเรียนออกแบบตัวละคร  และองค์ประกอบของเรื่องที่อ่าน  ให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่อ่าน  หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทำป๊อบอัพเพลินใจ เพื่อการจัดการความรู้ด้วยตนเองให้น่าสนใจ
๒.๕ นำตัวละครที่ออกแบบระบายสี  ตกแต่งให้มีสีสันสวยงามด้วยตนเอง  หรือร่วมมือกันทำและนำมาจัดทำเป็นป๊อบอัพเพลินใจเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
๒.๖ นำเสนอผลงาน  การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กระบวนการในการจัดการเรียนรู้
๑. ครูจัดทำป๊อบอัพเพลินใจ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนพิการเรียนร่วม  เช่น  ป๊อบอัพเพลินใจการอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ  ป๊อบอัพเพลินใจการอ่านคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ป๊อบอัพเพลินใจการอ่านนิทานต่างๆที่นักเรียนสนใจ  ป๊อบอัพเพลินใจสำนวนไทย  เป็นต้น
๒. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กิจกรรม  เพื่อนช่วยเพื่อน  พี่ช่วยน้องร่วมกัน  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำและตัวอักษร
๓. ครูนำป๊อบอัพเพลินใจที่สมบูรณ์แบบที่ผู้เรียนร่วมกันผลิตขึ้นนำเสนอให้นักเรียนพิการเรียนร่วมอ่านที่ละคำจนนักเรียนอ่านได้
๔. ครูให้นักเรียนพิการเรียนร่วมออกมาอ่านคำตามป๊อบอัพเพลินใจที่ครูจัดทำใว้

สู่การปฏิบัติ
นักเรียนพิการเรียนร่วม  จำนวน  ๓  คน  สามารถอ่านตัวอักษร   อ่านคำ    จากป๊อบอัพเพลินใจเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและสนใจมาก

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน