ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การออกเสียงคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต

การออกเสียงคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต

คำบาลีสันสกฤตที่นำมาใช้ในภาษาไทย มีหลักในการออกเสียงดังนี้

1. การออกเสียงสระ ออกเสียงตามรูปสระที่กำกับ ถ้าไม่มีรูปสระจะออกเสียงเป็นเสียงสระอะ เมื่อไทยรับมาใช้มักออกเสียงพยัญชนะตัวท้ายเป็นตัวสะกด และออกเสียงเป็นสระโอะ เมื่อไม่มีรูปสระกำกับ เช่น

คำ                        ออกเสียงในภาษาบาลีสันสกฤต                     ออกเสียงในภาษาไทย

กมล                                 กะ-มะ-ละ                                         กะ-มน
ชนก                                 ชะ-นะ-กะ-                                        ชะ-นก
ผล                                   ผะ-ละ                                             ผน
ธรรม                                 ทำ-มะ                                            ทำ
ปรากฏ                              ปฺรา-กะ-ตะ                                       ปฺรา-กด
วรุณ                                 วะ-รุ-นะ                                           วะ-รุน
วิกาล                                วิ-กา-ละ                                          วิ-กาน
วิชิต                                 วิ-ชิ-ตะ                                            วิ-ชิด

ยกเว้น
ขนิษฐา             ออกเสียง              ขะ-นิด-ถา
สันนิษฐาน          ออกเสียง              สัน-นิด-ถาน
เศรษฐี              ออกเสียง              เสด-ถี
อธิษฐาน            ออกเสียง              อะ-ทิด-ถาน

ข้อสังเกต
1. คำที่ตัวสะกดตัวตามเป็นเศษวรรค คือ ย ร ล ว ศ ษ ส ฬ ไม่ออกเสียงอะตามหลังตัวสะกด เช่น
วิรุฬหก                 ออกเสียง          วิ-รุน-หก
อาสาฬหบูชา         ออกเสียง          อา-สาน-หะ-บู-ชา

2. คำบาลีสันสกฤตที่มีพยัญชนะตัวตามเป็นพยัญชนะนาสิก คือ ง ญ น ณ ม ออกเสียง อะ ตามหลังตัวสะกดกึ่งมาตรา เช่น
ลัคนา                   ออกเสียง                  ลัก-คะ-นา
อัคนี                    ออกเสียง                   อัก-คะ-นี
รัตนะ                   ออกเสียง                   รัด-ตะ-นะ
อาชญา                ออกเสียง                   อาด-ชะ-ยา
ปัทมา                  ออกเสียง                   ปัด-ทะ-มา

3. การออกเสียงสระ อิ อุ ท้ายพยางค์คำบาลีสันกฤต ซึ่งเดิมเป็นคำ 2 พยางค์ขึ้นไป พยางค์หลังมีสระ อิ อุ กำกับ ไทยใช้พยัญชนะต้นของพยางค์หลังเป็นตัวสะกด ไม่ต้องออกเสียงสระ เช่น
เกตุ                      ออกเสียง                 เกด
มาตุ                      ออกเสียง                 มาด
เมรุ                       ออกเสียง                 เมน
ชาติ                      ออกเสียง                 ชาด
ญาติ                     ออกเสียง                 ยาด

4. การออกเสียงคำบาลีสันสกฤตที่มีตัว ร ตาม ไทยออกเสียงเหมือนมีสระออประสมอยู่ด้วย เช่น
ปรปักษ์                  ออกเสียง                ปอ-ระ-ปัก
ธรณี                      ออกเสียง                ทอ-ระ-นี
มรกต                     ออกเสียง                มอ-ระ-กด
อรชุน                     ออกเสียง               ออ-ระ-ชุน

5. คำที่พยัญชนะต้นใช้ บ แม้ไม่ีมี ร ตาม แต่ไทยก็ออกเสียงเป็นเสียง ออ เช่น
บวร                       ออกเสียง                 บอ-วอน
บพิธ                      ออกเสียง                 บอ-พิด
บดี                        ออกเสียง                 บอ-ดี

2. การออกเสียง อะ ตามหลังตัวสะกด มีข้อสังเกตดังนี้
- คำที่มีตัวสะกดตามตัวเป็นพยัญชนะวรรค หรือ ศ ษ ส ไม่ต้องออกเสียง อะ ตามหลังตัวสะกด เช่น มุกดา อ่านว่า มุก-ดา / ทักษะ อ่านว่า ทัก-สะ / อัปสร อ่านว่า อับ-สอน
- คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะวรรค ตามตัวเป็น ย ร ล ว มักออกเสียง อะ ไม่เต็มมาตราตามหลังตัวสะกด เช่น นิตยา อ่านว่า นิด-ตะ-ยา / ศากยะ อ่านว่า สาก-กะ-ยะ / วัชระ อ่านว่า วัด-ชะ-ระ
- คำที่สะกดด้วยพยัญชนะท้ายวรรค คือ พยัญชนะนาสิก ง ญ น ณ ม ตัวตามเป็น ย ร ล ว ไม่ต้องออกเสียง อะ ตามหลังตัวสะกด เช่น กันยายน อ่านว่า กัน-ยา-ยน / ธันยา อ่านว่า ทัน-ยา / ปุณยา อ่านว่า ปุน-ยา
- ตัวสะกดเป็น ย ร ล ว ศ ษ ส ตัวตามเป็นพยัญชนะอื่นให้ออกเสียง อะ ตามหลังตัวสะกดกึ่งมาตรา เช่น ไอยรา อ่านว่า ไอ-ยะ-รา / มารยาท อ่านว่า มา-ระ-ยาด / ศุลกากร อ่านว่า สุน-ละ-กา-กอน / แพศยา อ่านว่า แพด-สะ-หยฺา / พิสดาร อ่านว่า พิด-สะ-ดาน


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์  และคณะ . ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน