การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดกาแฟ
 

อุปกรณ์ที่ใช้  หลอดการแฟชนิดยาว  ไม้เสียบลูกชิ้น  ด้าย กรรไกร  ฟลอร่าเทป สำหรับพันก้าน

วิธีการทำ  เสียบไม้เสียบลูกชิ้นเข้าไปในหลอดยาว แล้วรูดหลอดให้ย่นจนสุดถึงปลาย แล้วดึงดอกจากไม้  โค้งหลอดเป็นรูปกลีบดอกไม้  ใช้ 5 กลีบ ต่อหนึ่งดอก   ใช้ด้ายพันรวมกัน แทรกเกษรสำเร็จรุปหรือใช้หลอดสีมาตัดปลายให้เป็นเส้นๆ ดัดให้โค้งปลายเล็กน้อยเหมือนเกษร   ต่อก้านด้วยไม้เสียบลูกชิ้นแล้วพ้นรอบด้วยฟลอร่าเทป

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง