ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข

ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน ตอน รู้จักจำนวนและตัวเลข

“ทุกคนมาช่วยกันศึกษาซิว่าเรารู้อะไรจากกระดาษที่ตูมตามนำมา” ดูแม่ชวนลูก ๆ
 

จากหนังสือ The How And Why Wonder Book of Mathematics หน้า 15

“ตั๊กทายว่าเป็นตัวเลขสมัยโบราน มีชื่อประเทศแปลก ๆ”

“ใช่แล้วตั๊ก ลองสังเกตซิว่า เขามีวิธีเขียนแตกต่างกันอย่างไร”

“ติ๊กว่า ชาวบาบิโลเนียน ใช้ขีดตั้ง I และขีดนอน ---- และนำมาเรียงแบบต่าง ๆ ส่วนชาวมายัน ใช้แต่จุด และขีดนอน”

“จีนก็แปลกนะคะ ต้อมว่าแต่ละตัวเลขแตกต่างกันไปเลย”

“ส่วนชาวโรมันก็มีแต่ขีดตั้ง ตัววี เอกซ์ และแอล แต่ยังมีขีดอยู่ข้างหน้าตัวอื่นบ้าง อยู่หลังตัวอื่นบ้าง”

คำศัพท์ : โรมัน ชื่อชนชาวยุโรปครั้งโบราณพวกหนึ่ง เนื่องด้วยชาตินั้น เช่น อักษรโรมัน เลขโรมัน

“ที่จริงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนหรือตัวเลขเคยมีมากมายหลายแบบแยกตามชนชาติต่าง ๆ และหลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อย ๆ ปัจจุบันนิยมใช้ตัวเลขระบบฮินดูอารบิก ซึ่งบางครั้งเราเรียกสั้น ๆ ว่า ตัวเลขอารบิกมากที่สุดจ้ะ” คุณพ่อเสริม

“ตัวเลขฮินดูอารบิก เป็นอย่างไรคะคุณพ่อ” ต้อมถามด้วยความอยากรู้

“ใครตอบได้บ้างจ้ะ ช่วยบอกต้อมหน่อย”

“ตัวเลขฮินดูอารบิกนี้มีสัญลักษณ์พื้นฐานที่จะใช้เขียนตัวเลขแทนจำนวนต่าง ๆ เพียง 10 ตัว เราเรียกสัญลักษณ์พื้นฐานนี้ว่า เลขโดด ครับ” ตูมตามพูดอย่างเชื่อมั่น

คำศัพท์ : ตัวเลขหลักมูลได้แก่ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9

“ระบบฮินดูอารบิกนี้ใช้หลักเลขช่วยในการเขียนตัวเลข โดยหลักหน่วยเป็นหน่วยหลัก ค่าประกันหลักของหลักที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักหน่วยจะมีค่า 10 เท่าของหลักที่อยู่ทางขวาค่ะ” ติ๊กอธิบายเพิ่มเติม

“ต้อมไม่เข้าใจค่ะ หลักเลขอะไรกันค่ะ”

“พี่ตั๊กจะชว่ยอธิบายจ้ะ ต้อมรู้ไหมว่าเลขโดดมีกี่ตัว อะไรบ้าง”

“มี 10 ตัวค่ะ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 และ 0”

“ถูกจ้ะ ทีนี้ต้อมดูรูปนี้นะ”


 
“เห็นไหมจ้ะ เวลาเขียน 1 หรือ 2 ตัวเดียว เราเรียกว่า 1 และ 2 เป็นตัวเลขหลักเดียว 1 มีค่า หนึ่ง และ 2 มีค่า สอง

แต่เมื่อนำ 1 และ 2 มาเขียนเรียงกันกลายเป็นเลขสองหลัก 2 อยู่ทางขวามือสุดเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วย มีค่าสอง , 1 อยู่ข้างหน้า 2 เรียกว่า อยู่ในตำแหน่งหลักสิบมีค่าเป็น 10 ของ 1 ในหลักหน่วย คือ มีค่าสิบ รวมกับสองเป็น สิบสอง เขียนได้ดังนี้ 12 = 10+2”

“พี่ต้อมพอเข้าในค่ะ แต่ยังไม่ค่อยชัด ยกตัวอย่างเพิ่มได้ไหมคะ”

“พี่ติ๊กช่วยยกตัวอย่างจ๊ะ”
    จำนวน 555
    เลข 5 ทางขวามือสุด     อยู่ในหลักหน่วย      มีค่า5
    เลข 5 ตัดถัดมา            อยู่ในหลักสิบ         มีค่า 50
    และเลข 5 ตัวซ้ายมือสุด อยู่ในหลักร้อย        มีค่า 500

“ต้อมคิดว่าเข้าใจแล้วค่ะ เมื่อวานนี้ต้อมนับเม็ดมะขามได้หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเม็ดต้อมก็เขียน 148
    1 อยู่ในหลักร้อย
    4 อยู่ในหลักสิบ
    8 อยูในหลักหน่วย
    148 = 100+40+8 ใช่ไหมค่ะ”

“เก่งมากเลย” คุณพ่อชม แล้วพูดต่อว่า “เพื่อให้เข้ายิ่งขึ้นเรามาเขียนค่าของเลขโดดแต่ละตัวและเขียนในตารางหลักเลขกัน พ่อทำตารางให้แล้ว”“คุณพ่อคะ ทำไมคุณพ่อทำเส้นยื่นออกไปจากหลักหน่วยและหลักล้านล่ะคะ” ติ๊กถามด้วยความสงสัย

“ที่จริง เราใช่ตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนบอกจำนวนที่น้อยกว่าหนึ่ง และมากกว่าล้านได้จ้ะ พ่อจึงเขียนยื่นไว้เพื่อนแสดงว่ามีหลักเพิ่มขึ้นได้”

“ตูมตามนึกออกแล้วครับ จำนวนที่มีส่วนที่น้อยกว่า 1 หน่วยรวมอยู่ด้วย เช่น 2 บาทกับ 50 สตางค์ ไม่ถึง 1 บาท เวลาเขียนเป็นหน่วยบาท เราเขียนโดยใช้จุดทศนิยมคั่น เป็น 2.50 บาท อ่านว่า สองจุดห้าศูนย์บาท”

“ใช่จ้ะ จำนวนที่น้อยกว่าหนึ่งที่แบ่งเป็น 10 ส่วน 100 ส่วน 1,000 ส่วนไปเรื่อย ๆ เราก็เขียนโดยใช้จุดทศนิยมได้ดังเช่นตัวอย่าง 2.50 บาท 728.436 กิโลเมตร

คำศัพท์ : กิโลเมตรชื่อมาตราวัดเท่ากับ 1,000 เมตร อักษรย่อว่า กม.

จุดทศนิยม : จุดที่ใส่หลังจำนวนเต็มและหน้าเศษตามวิธีทำเลขแบบทศนิยม

“ติ๊กจะเขียนแสดงค่าเลขโดด และเขียนลงตารางหลักเลขค่ะ”
 


“เพื่อให้ต้อมรู้เรื่องนี้ดีจริง ๆ ลองคุยกับพี่ ๆ แล้วอ่าน่ข้อความต่อไปนี้ เขียนคำอ่านตัวเลขกระจายตามค่าประจำหลัก และเขียนลงในตารางหลักเลขนะจ๊ะ”

    * ภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ
       คำอ่าน 39 อ่านว่า สามสิบเก้า
       การกระจาย 39     = 30+9
 
    * อำเภอนาแห้วอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเลย 125 กิโลเมตร
       คำอ่าน 125  อ่านว่า หนึ่งร้อยยี่สิบห้า
       การกระจาย 125 = 100+20+5
 
    * 6 เดือนแรกของ พ.ศ. 2543 มีชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดจำนวน 566,260 คน
       คำอ่าน 566,260 อ่านว่า ห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบ
       การกระจ่าย 566,260 = 500,000+60,000+6,000_200+60

    * อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี สูงประมาณ 16.50 เมตร
       คำอ่าน 16.50  อ่านว่า สิบหกจดห้าศูนย์
       การกระจาย 16.50 = 10+6+ 5/10+1/100
 
    * เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 น้ำมันเบนซินพิเศษ ของ ปตท. ราคาลิตรละ 17.29 บาท
       คำอ่าน 17.29  อ่านว่า สิบเจ็ดจุดสองเก้า
       การกระจาย 17.29 = 10+7+2/10+9/10
 
“ต้อมทำเสร็จแล้วค่ะ”

เขียนลงในตารางหลักเลขได้ดังนี้
 


 “ดีมากลูก เราพักเรื่องนี้ไว้ก่อน ไปช่วยพ่อทำสวนกันหน่อยนะ จะได้รับอากาศสดชื่อ และแสงแดดอ่อน ๆ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย”


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน