ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การพิมพ์ภาพเป็นรูปดอกไม้
 

งานทัศนศิลป์ที่ไม่ใช้การวาดภาพหรือระบายสี สามารถใช้เศษวัสดุที่เราหาได้เช่นใบไม้หรือพืช หรือวัสดุอื่นๆ

อุปกรณ์คือกระดาษขาว  โฟม สีโปสเตอร์ มีด พู่กัน

ตัดโฟมเป็นแบบพิมพ์เป็นรูปกลีบดอกไม้  แล้วใช้พู่กันแต้มสีกลีบดอกไม้ที่เราต้องการ  สามารถผสมสีมากกว่า 1 สีได้  แล้วกดลงไปบนกระดาษก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้   แล้วตกแต่งด้วยก้านดอก

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง