ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ทัศนศิลป์ 2 มิติ และ 3 มิติ
 

งาน 2 มิติเราจะพบได้ในงานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์   เพราะเกิดจากการใช้เส้นและสีในการส้รางงาน และมีระนาบ 2 ระนาบคือ กว้างและยาว

เส้นรูปแบบต่างๆ คือเส้นตรง เส้นหยัก เส้นโค้ง เส้นแต่ละชนิดให้ความรู้สึกแตกต่างกันไป

รูปร่างหมายถึงการต่อกันของเส้นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป  มักจะอยู่กับรูปทรงและใช้เรียกควบคู่กันไป

การเพิ่มแสงเงาในรูปร่างที่เป็น 2 มิติ  หรือใช้เส้นเพื่อสร้างเส้นนำสายตาจะช่วยเพิ่มความลึก มิติ ให้กับรูปร่างนั้น

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง