ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การระบายสีน้ำ

เทคนิคการระบายสีน้ำให้เรียบ เริ่มต้นโดยการผสมสีให้เป็นน้ไม่เป็นก้อน วางกระดานฬห้เอียงเพื่อให้ไหลลรงด้านล่าง 

การทำน้ำหนักให้อ่อนคือใช้น้ำระบายทับลงไป น้ำหนักจะค่อยๆ อ่อนลงเรื่อยๆ

ในระหว่างสีที่ระบายลงไปยังเปียกอยู่ หากใส่สอื่นเพิ่มเติมลงไปในภาพ จะได้ภาพที่มีการซึมของสี การระบายแบบนี้เรียกว่า เปียก บน เปียก  นิยมใช้กับการเขียนภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ หรือภาพทิวทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง