ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การวาดรูปด้วยสีเทียน
 

เทคนิคการเขียนภาพด้วยสีเทียน  เทคนิคการปาดสี กาดกดน้ำหนักของสีเพื่อให้สีเข้มขึ้น ส่วนการทำให้น้ำหนักอ่อนกว่ามาเน้นให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่ได้   ขั้นตอนการเขียนรูปด้วยสีเทียนเริ่มต้นจากการร่างรูปด้วยดินสอแล้วจึงค่อยลงสีด้วยเทคนิคการใช้สี