ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การวาดรูปโดยใช้วรรณะสีเย็น
สีวรรณะเย็น  หรือสีโทนเย็น คือสีคู่ตรงกันข้ามกับสีวรรณะร้อน ซึ่งสีวรรณะเย็นจะประกอบไปด้วย สีโทนฟ้า น้ำเงิน และเขียว  สีวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึกเย็น สงบ นิ่ง สดชื่น สดใส จึงเหมาะกับการใช้เพื่อเขียนรูปธรรมชาติ ท้องฟ้า ต้นไม้ แม่น้ำ หรือวัตถุที่ให้ความรู้สึกเย็น เบาสบาย  
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง