เครื่องมืองานช่าง

เครื่องมืองานช่าง

คีม
คีม (Pliers) ใช้สำหรับการจับชิ้นงานเพื่อทำงานใด ๆ คือใช้ในงานตัดวัตถุที่ไม่แข็งแรงมากนัก เช่น สายไฟฟ้า ลวด หรือสลักล็อคขนาดเล็ก คีมมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน ตามลักษณะการใช้งาน คีมบางตัวออกแบบมาเพื่อใช้งานหลายหน้าที่ เช่นทั้งในการจับงานและตัดชิ้นงาน คีมบางแบบมีข้อต่อเลื่อนที่สามารถปรับขนาดความกว้างของปากในการจับชิ้นงานได้ การแบ่งประเภทของคีมและเรียกชื่อ จะเป็นไปตามลักษณะ การใช้งานซึ่งมีหลายรูปแบบ

ค้อน
โดยทั่วไปค้อน (Hammer) ในงานช่างกล จะออกแบบค้อนมาใช้งาน 3 แบบคือ
1.    ค้อนหัวแข็ง หัวค้อนจะทำจากวัสดุที่มีความแข็งแกร่งมาก เช่น เหล็กกล้า ตีขึ้นรูป ฯลฯ
2.    ค้อนหัวแข็งปานกลาง หัวค้อนจะทำจากวัสดุที่มีความแข็งพอประมาณ เช่น ทองแดง พลาสติก ฯลฯ
3.    ค้อนหัวอ่อน หัวค้อนจะทำจากวัสดุที่มีความหยุ่นในตัวเอง เช่น ยางไม้เนื้ออ่อน ฯลฯ
    ค้อนนอกจากแบ่งประเภทวัสดุที่ผลิตหัวค้อนแล้ว ค้อนยังแบ่งออกตามรูปร่างและลักษณะการใช้งานอีกหลายแบบ ซึ่งผู้ใช้จะเรียกชื่อตามการใช้งานก็ได้ค้อนหัวแข็ง เป็นค้อนที่ใช้ในงานช่างกลทั่วไป แบ่งออกตามรูปร่างการใช้งานหัวแข็งที่คุณภาพจะผลิตจากเหล็กกล้าขึ้นรูปด้วยวิธีตีขึ้นรูป ที่นิยมใช้งานมากที่สุดคือ ค้อนหัวกลม (Ball peen hammer) น้ำหนักที่นิยมใช้งานปกติระหว่าง 2 ออนซ์ ถึง 3 ปอนด์    

    ด้ามค้อนโดยทั่วไปจะทำจากไม้เนื้อแข็งคุณภาพดี เหลาขึ้นรูปมีรูปทรงที่จับกระชับกับอุ้งมือ และมีความยามพอเหมาะในการเหวี่ยงค้อน ให้มีน้ำหนัก กระทบชิ้นงานพอเหมาะที่กลางหัวค้อนจะเจาะรูเพื่อการยึดติดกับด้าม รูที่ทำไว้นี้มีลักษณะเรียวเข้าหาส่วนกลางทั้ง 2 ด้านและตัวค้อนกับหัวค้อน ต้องยึดกันแน่นโดยมีลิ่มตอกที่กลางด้ามค้อนบริเวณส่วนบนของหัวค้อน เมื่อหัวค้อนหลวมคลอน ให้ตอกลิ่มตัวนี้ลงไปเพื่อเพิ่มแร่งอัดระหว่างด้านค้อนกับหัวค้อน ซึ่งจะทำให้การจับยึดแน่นหนาขึ้น อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ค้อนที่มากที่สุดคือ หัวค้อนหลุดจากด้านทำอันตรายต่อ เพื่อร่วมงานหรือวัตถุอื่นที่ใกล้เคียง

ไขควง
ไขควง (Screw Driver) เป็นเครื่องมือสำหรับ ขันและคลายสกรูชนิดหัวผ่า ขนาดและรูปทรงของไขควงถูกออกแบบให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งาน เช่น ไขควงที่ใช้สำหรับงานของช่างอัญมณี (Jeweler’s Screw Driver) จะออกแบบมาให้เป็นไขควงที่ใช้สำหรับงานละเอียดเที่ยงตรงกับ ไขควง ที่ใช้ในงานหนักของช่างเครื่องกลจะออกแบบให้ก้านใบเป้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อให้ใช้ประแจ หรือ คีมจับขันเพื่อเพิ่มแรงในการบิดตัวของ ไขควง ให้มากกว่าเดิมได้ไขควงประกอบด้วย ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
1.    ด้ามไขควง (Handle)
2.    ก้านไขควง (Blade or Ferule)
3.    ปากไขควง (Tip)
    ด้ามไขควง ออกแบบให้มีรูปทรงที่สามารถจับได้ถนัดมือและสามารถบิดไขควงไป-มา ได้แรงมากที่สุด ไขควงจะทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้พลาสติก หรือ โลหะบางชนิดตามประเภทการใช้งานไขควง จะทำจากเหล็กล้าเกรดดี ทรงกลมหรือสี่เหลี่ยม จัตุรัส ตีขึ้นรูปให้ลาดแบน และชุบแข็งด้วยความร้อน ในส่วนที่ไม่ได้ตีขึ้นรูปจะเป็นก้านไขควง ถ้าเป็นไขควงที่ใช้สำหรับงานเบาจะเป็นเหล็กกล้าทรงกลม ถ้าเป็นไขควงสำหรับ ใช้งานหนักจะเป็นเหล็กกล้าทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อให้สามารถใช้ประแจหรือคีมจับเพิ่มแรงบิดงานได้ ก้านไขควงส่วนที่ต่อกับด้ามจะตีเป็นเหลี่ยมลาด เพื่อให้สวมได้สนิทกับด้าม เพื่อให้ด้ามจับก้านไขควงได้สนิทและไม่หมุนเมื่อใช้งานไขควง

    ในปัจจุบันมีการออกแบบให้ก้านไขควงทะลุตลอดด้ามที่เป็นพลาสติก หรือไฟเบอร์และทำเป็นแท่นรับแรง สามารถใช้ค้อนเคาะตอกเพื่อการทำงานบางประเภทได้ขนาดกว้างของปากไขควงจะมีสัดส่วน มาตรฐานสัมพันธ์กับความยาวของขนาดทั้งหมดของไขควงซึ่งเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเลือกใช้ไขควง

    ไขควงแฉก (Phillips) หรือไขควงหัวลูกศร เป็นไขควงที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับสกรูชนิดร่องหัวผ่าไขว้กัน การออกแบบ ขนาดและการเลือกใช้งานก็เช่นเดียวกับไขควงปากแบนข้อสำคัญที่สุดคือต้องเลือกใช้ไขควงที่ปากแนบสนิทกับร่องผ่าบนหัวสกรู จึงใช้งานได้เต็มตามประสิทธิภาพ
    
ประแจ
ประแจ (Wrench) ที่ใช้ในงานช่างกลมีอยู่หลายชนิดรูปร่างแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ประแจที่มีคุณภาพส่วนมากจะผลิตจาก เหล็กกล้าและขึ้นรูปด้วยวิธีตีขึ้นรูป แต่ประแจที่ใช้งานได้ดีที่สุดนั้นจะทำจากเหล็กกล้าผสมโครเมี่ยมและวานาเดียมและตีขึ้นรูป
    ประแจที่ปรับขนาดปากได้ เช่นประแจเลื่อน ประแจจับท่อจะออกแบบให้มีความยาวสัมพันธ์กับขนาดของปากที่อ้ากว้างที่สุด ส่วนประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจกระบอกซึ่งขนาดของปากปรับไม่ได้ จะผลิตขนาดของปากมาตามมาตรฐานการผลิตแป้นเกลียวและสลักเกลียวด้ามของประแจ จะมีความยาวตามมาตรฐานเพราะต้องสัมพันธ์กับแรงบิดที่ทำต่อ แป้นเกลียวและสลักเกลียวนอกจากประแจบางแบบที่ใช้สำหรับงานพิเศษจะทำให้ มีขนาดยาวกว่าปกติเพื่อเพิ่มแรงขันเกลียวให้มากขึ้น

    สำหรับประแจกระบอกซึ่งมีด้ามต่อหลายแบบมาให้เลือกตามสภาพการทำงานก็ต้องพิจารณา เช่นเดียวกันว่าจะเลือกใช้ด้ามประแจตัวใดกับงานชิ้นใด ประแจแต่ละชนิดผลิตมาเพื่อใช้งานแต่ะลอย่างให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ดังนั้น จึงต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติด้วยจะเป็นประแจที่เหมาะสมกับงานเกือบทุกประเภท
    ปากประแจสามารถจับเหลี่ยมแป้นเกลียวและสลักเกลียวได้มั่นคง ไม่ทำให้เหลี่ยมรูดเสียง่าย ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ประแจ 2 ชนิดนี้ จึงควรเลือกนำประแจปากตายมาใช้งานและเมื่อไม่สามารถหาประแจที่ปากปรับขนาดไม่ได้มาใช้งานแล้ว จึงนำประแจที่ปรับขนาดปากได้มาใช้งานแทนประแจเลื่อน มีรูปร่างหลายแบบ มีทั้งชนิดที่ผลิตมาเพื่อจับชิ้นงานเป็นเหลี่ยมและจับชิ้นงาน ที่ไม่มีเหลี่ยมจุดอ่อนของประแจเลื่อนคือมีปากด้านหนึ่งที่ปรับ เข้า-ออก ได้เป็นผลให้ปากด้านนี้ไม่แข็งแรง

    ในการใช้งานต้องจัดให้ปากประแจด้านที่ไม่เลื่อนเป็นด้านที่รังแรงมากและปรับขนาดของปากให้แนบสนิทกับชิ้นงานทุกครั้งจะใช้งนได้ประโยชน์สูงสุดประแจจับท่อ มีทั้งชนิดมี ด้ามขาเดียว และด้าม 2 ขา ปากประแจสามารถปรับให้มีขนาดกว้างได้ตามต้องการ ประแจจับท่อผลิตขึ้นใช้งานกับชิ้นงานรูปทรงกลม ลักษณะเฉพาะของประแจ จับท่อ คือ ปากมีฟันคมและหันตามทิศทางการหมุนประแจเพื่อให้ฟันประแจกัดและจับชิ้นงานได้ ถ้าหมุนประแจผิดทางที่กำหนดฟันจะไม่จับชิ้นงาน ประแจจับท่อมีประโยชน์ในการใช้งานมาก เพราะสามารถใช้งานในการจับประแจได้หลายรูปแบบ

ตลับเมตร
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระยะ ภายในตลับเมตรทำด้วยโลหะที่มีการสปริงตัวได้ดี วัดความยาวได้ 2 ระบบ คือ ระบบอังกฤษ และเมตริก

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน