ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การอ่านจับใจความสำคัญ

การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นการอ่านเพื่อให้ทราบว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และผลเป็นอย่างไร เเล้วจดบันทึกใจควาสำคัญนั้นไว้

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
1. ตั้งใจอ่านเรื่อง
2. คิดตั้งคำถาม และตอบคำถามจากเรื่อง่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ผลเป็ฯอย่างไร และให้ข้อคิดอย่างไร แล้วเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง
3. เขียนเรียบเรียงสรุปใจความสำคัญของเรื่องด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
4. อ่านทบทวน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้อง

การอ่านจับใจความสำคัญ
            เมื่อก่อนนี้เต่ามีกระดองเเข็งเรียบไม่มีรอยเเตกเหมือนปัจจุบันนี้ เต่ามีเพื่อนเป็นกระรอก วันหนึ่งเมียกระรอกเจ็บท้องจะออกลูก กระรอกจึงไปขอร้องเต่าให้มาช่วยดูเเลเต่าขึ้นต้นไม่ไม่ได้ กระรอกจึงให้เต่าใช้ปากคาบที่หางของตน แล้วก็ลากเต่าปีนขึ้นต้นไม้ไป เมื่อกระรอกพาเต่าขึ้นไปเกือบถึงรัง เมียกระรอกเห็นเต่าเพื่อนรักมาก็ดีใจ จึงร้องทักเต่าเต่าได้ยินก็อ้าปากจะพูดตอบเลยตกลงไปยังพื้นดิน ตัวเต่าเเตกละเอียด หางเต่าส่วนหนึ่งกระเด้นไปติดท้านทอยคน คนจึงมาหางเต่า เนื้อบางส่วนตกลงไปในน้ำกลายเป็นผักตับเต่า
            พระอินทร์รู้เข้าเกิดความสงสารจึงหยิบกระดองเต่ามาต่อเป็นตัวเหมือนเดิม เต่าจึงมีชีวิตอีกครั้ง และเเต่นั้นมากระดองเต่าจึงมีรอยเเตกดังทุกวันนี้
                                                                                                                                                  นิทานพื้นบ้าน

เขียนเรียบเรียงเรื่อง ได้ดังนี้
ใคร : เต่าที่มีกระดองเเข็งเรียบ
ทำอะไร : คาบหางกระรอกตัวผู้ จะไปช่วยดูแลกระรอกตัวเมียที่เจ็บท้อง
ที่ไหน : บนต้นไม้ที่กระรอกอาศัยอยู่
เมื่อไร : เมื่อก่อนนี้
ผลเป็นอย่างไร : กระรอกตัวเมียร้องทักเต่า เต่าจึงอ้าปากจะพูดตอบ เลยตกลงไปที่พื้นดิน ทำมห้ตัวเต่าแตกละเอียด พระอินทร์สงสารจึงหยิบกระดองเต่ามาต่อเป็นตัวเหมือนเดิม เต่าจึงมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และมีกระดองเป้ฯรอยเเตกมาจนทุกวันนี้

สรุปใจความสำคัญของเรื่อง
              เมื่อก่อนนี้ เต่าที่มีผิวกระดองแข็งเรียบตัวหนึ่ง คาบกางกระรอกตัวผู้เพื่อไปช่วยดูเลกระรอกตัวเมียที่เจ็บท้องบนต้นไม้ที่กระรอกอาศัยอยู่ กระรอกตัวเมียร้องทักเต่า เต่าจึงอ้าปากจะพูดตอบ เลยตกลงไปที่พื้นดิน ทำให้ตัวเต่าแตกละเอียด พระอินทร์รู้สึกสงสารจึงหยิบกระดองเต่ามาต่อเป็นตัวเหมือนเดิม เต่าจึงมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และมีกระดองเป็นรอยเเตกมาจนทุกวันนี้

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง