ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

บทร้อยกรอง ห นำ ล

บทร้อยกรอง ห นำ ล

โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

                ปลาหลดก็หดหาย                                       คุณสมชายก็หล่อเหลา

หลอกหลอนนอนยามเช้า                                             เอามีดเหลาดินสอแหลม

               ยายเหลิมมาเติมน้ำ                                      กินข้าวหลามยามข้างแรม

หลานครูดูหน้าแหลม                                                    นั่งขายแหนมยิ้มฟันหลอ

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง