ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงป.3
 

โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

        ขอเอ๋ยขอไข่                                              ฟองใหญ่คุณแม่ซื้อมา

กินแล้วบำรุงกายา                                                   พัฒนาชาติไทยเจริญ

ชาติไทย   ชาติไทยเจริญ                                          ชาติไทย ชาติไทย  เจริญ  

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง