ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

บทกลอนสอนลูก 2

                                                     บทกลอนสอนลูก   2                    

                                 บทกลอนสอนลูก    2

 

 

                                                                                                โดย  อ. ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

 

 

 ลูกเอ๋ยลูกรัก                                          จงนักพักฟังคำแม่พรำสอน

 

 

เจ้ายังเด็กเล็กนักอย่ามักจร                         ให้เข้านอนแต่หัวค่ำจงจำเอา

 

 

อย่าเตรดเตร่เฮฮาเข้าบาร์คลับ                      หากถูกจับจะขายหน้าว่าโง่เขลา

 

 

ถึงงานหนักอย่ามักบ่นให้ทนเอา                    ภายหน้าเจ้าเติบใหญ่จะได้ดี                

 

 

 

 

 

                                      

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง