ชุมชนภาคเหนือสำคัญของไทย

ชุมชนสำคัญของไทย

     จากการพัฒนาชุมชนสมัยโบราณ  ได้ขยายตัวกลายเป็นอาณาจักรต่าง ๆ อันเป็นที่มาของเมืองที่มีความสำคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในปัจจุบัน  ซึ่งเราสามารถศึกษาโดยแบ่งชุมชนออกเป็น 4 ภาคใหญ่ ๆ และแต่ละภาคก็มีเมืองสำคัญต่าง ๆ เช่น

     ภาคเหนือ  ชุมชนภาคเหนือ  มีจังหวัดที่สำคัญหลายจังหวัดแต่จะขอยกตัวอย่างชุมชนที่สำคัญ 1 แห่ง  ดังนี้
          จังหวัดเชียงใหม่  หรือแต่เดิมมีชื่อเรียกอีกนามหนึ่งว่า  "เมืองนพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่"  ซึ่งแต่เดิมคือ  เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา
          อาณาจักรล้านนานั้น  เป็นดินแดนที่เกิดจากการที่พ่อขุนมังรายได้เป็นผู้รวบรวมาหัวเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  และได้สถาปนานพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เป็นราชธานี  มีกษัตริย์สืบทอดกันมาถึง 16 พระองค์  ต่อมาได้ถูกพม่ารุกราน  และปกครองอาณาจักรล้านนาอยู่นานถึง 196 ปี  จนถึงสมัยกรุงธนบุรี  ล้านนาได้อยู่ใต้การปกครองของไทย  และยังคงมีเจ้าผู้ครองเมืองนครเหมือนเมืองอื่น ๆ ทางตอนเหนือ  จนในสมัยรัตนโกสินทร์  ล้านนาได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของไทยสืบต่อมา  ปัจจุบันเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สำคัญจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย
          ลักษณะภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนโดยรอบมีที่ราบลูกฟูกและที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  มีทิวเขาถนนธงชัยก่อตัวจากพม่าทอดแนวยาวจากเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านเชียงใหม่  ตาก  จนถึงกาญจนบุรี  และเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำธารหลายสาย  เช่น  แม่น้ำแม่แจ่ม  แม่น้ำสะแกกรัง  และแม่น้ำเมย  เป็นต้น
          การประกอบอาชีพ  ในจังหวัดเชียงใหม่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  เช่น  การทำนา  การทำสวนผลไม้  ได้แก่  ลำไย  ลิ้นจี่  ส้ม  เป็นต้น  การทำพืชไร่  ได้แก่  แครอท  กระเทียม  มันฝรั่ง  ชา  ผักกาดชนิดต่าง ๆ เป็นต้น  การเลี้ยงสัตว์  การทำป่าไม้  การทำเหมืองแร่  การทำอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่  เครื่องปั้นดินเผา  ไม้แกะสลัก  ผ้าทอ  และเครื่องจักรสาน  เป็นต้น
          สถานที่ท่องเที่ยว  ในจังหวัดเชียงใหม่  มีสถานที่ท่องเที่ยว  เช่น  วัดเจ็ดยอด  วัดพระสิงห์  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  ตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  น้ำตกแม่กลาง  อุทธยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เป็นต้น

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

  

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน