ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำที่อยู่ในแม่กด

คำที่อยู่ในเเม่กด หมายถึง คำที่มี ด เป็นตัวสะกด นอกจากนี้คำที่มี จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียงเหมือนมี ด สะกดก้เป็ฯคำที่อยุ่ในแม่ กด ด้วย เช่น
  สด    นาฎ    ทาส    เกศ    เดช    อาจ     บาท    วัฒน์

ตัวอย่าง คำที่อยู่ในแม่กด ในกาพย์ยานี 11
                     นักปราชญ์ฉลาดคิด             พูดไม่ผิดซื่อสัตย์หมด
            จะเกิดประเสริญยศ                       มิได้อดแต่สักนิด
                     บาทบทจดอย่าคลาด          ในกระดาษวาดอย่าผิด
            อย่าคิดขบถมิตร                          จะต้องติดโทษในคุก
                     แดดกล้าพระอาทิตย์            เดือดใจจิตไม่มีสุข
            บุษบงเพชรเม็ดไข่มุก                    ศรีสดสุกโชติช่วงดี
                     ตกเบ็ดติดเกล็ดปลา            วัดเบ็ดมาปลาโดดหนี
            อัตคัดหมดลาดนี้                         เมืองเทศมีแพงหนักหนา
                     ถือชุดจุดประหยัด              ไม้ยุงปัดไม้ดัดถ้า
            มะกรูดชะลูดป่า                           กฤษณาและชะมด ฯลฯ
                                                                    ประถม ก กา

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง