ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำที่ใช้ บัน และ บรร

บัน และ บรร อ่านว่า บัน ใช้เขียนนำหน้าพยางค์ เพื่อให้เป็นคำ ซึ่งคำที่ใช้ บัน ในภาษาไทยปัจจุบัน มี 5 คำ ดังบทร้อยกรอง

"บันดาลลงบันได     บันทึกให้ดูจงดี     รื่นเริงบันทิงมี     เสียงสนั่นบันลือดัง"
                                                                      กำชัย ทองหล่อ

ส่วนคำที่ใช้ บรร ในภาษาไทยมีหลายคำ เช่น บรรเลง บรรทัด บรรยากาศ บรรทม บรรลัย บรรจบ บรรลุ บรรทุก บรรจุ บรรเจิด บรรจง ฯลฯ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง