หอยขยายพันธุ์อย่างไร
 

สัตว์ประเภทหอย ได้แก่

1) หอยฝาเดียว เช่น หอยทาก หอยประเภทนี้มีทั้งบนบกและในน้ำ เคลื่อนที่ได้ ผสมพันธุ์ภายในคือเคลื่อนที่มาผสมพันธุ์กัน ส่วนหอยทากทะเลจะมีสองเพศในหนึ่งตัวและจะผสมพันธุ์กับตัวอื่น

2) หอยสองฝา เกือบทั้งหมดอยู่กับที่ ว่ายน้ำเฉพาะเวลาหนีศัตรู ผสมพันธุ์โดยวิธีปล่อยไข่และสเปิร์มไปตามน้ำ จากนั้นไข่กับสเปิร์มจะผสมเป็นตัวอ่อนหรือแพลงตอนลอยไปตามน้ำ รอเวลาตกลงสู่พื้นต่อไป เช่น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยตลับ หอยเสียบ

แหล่งที่มา : รายการวิทยาศาสตร์รอบตัว โดย สสวท