ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่

การเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่เป็นการสื่อสารเพื่อเเจ้งเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทราบ การใช้ภาษาจะต้องสุภาพ ใช้ถ้อยคำที่แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ รวมทั้งต้องใช้คำขึ้นต้น และคำลงท้ายของจดหมายให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลที่เป็นผู้รับจดหมายด้วย

คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ มีดังนี้
ผู้รับจดหมาย พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา  ปู่ ย่า ตา ยาย คำขึ้นต้น กราบเท้า...ที่เคารพอย่างสูง คำลงท้าย ด้วยความเคารพอย่างสูง
ผู้รับจดหมาย พี่                                           คำขึ้นต้น กราบ....                        คำลงท้าย ด้วยความเคารพ
ผู้รับจดหมาย ผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ญาติ                       คำขึ้นต้น เรียน...หรือ กราบเรียน...    คำลงท้าย ด้วยความนับถือ หรือ
                                                                                                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง

รูปแบบของการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่
1. ที่อยู่ของผู้เขียน อยู่ตรงมุมบนขวาของหน้ากระดาษ
2. วัน เดือน ปี เขียนเยื้องจากที่อยู่ผู้เขียนมาข้างหน้าเล็กน้อย
3. คำขึ้นต้น อยู่ตรงด้านซ้ายห่างจากขอบกระดาษประมาณ 1 นิ้ว
4. เนื้อความ เริ่มเขียนโดยย่อหน้าเล็กน้อย และควรขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อขึ้นใจความใหม่ และเขียนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
5. คำลงท้าย อยู่ตรงกับวัน เดือน ปี
6. ชื่อผู้เขียน เขียนเยื้องลงมาทางขวา

รูปแบบของจดหมาย

(ที่อยู่ผู้เขียน)...........................
(วันที่).............(เดือน)............(พ.ศ.).............

(คำขึ้นต้น)............................

               (เนื้อความ) ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
                ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

(คำลงท้าย)................................
(ผู้เขียน)....................................

ตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ และการเขียนจ่าหน้าซอง

๒๑/๑ ถ.เศรษฐกิจ ๒
อ.เมือง จ.นครปฐม

                              ๑๕ เมษายน ๒๕๔๘

กราบเท้าคุณย่าที่เคารพอย่างสูง

              เมื่อวันที่ ๙-๑๓ เมษายน ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ จ.เชียงราย ที่นั่นสวยมากเลยครับ ผมจึงเขียนจดหมายมาหาคุณย่า เพื่อคุณย่าจะได้หาเวลาว่างไปเที่ยวบ้าง
              คุณย่าครับ ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้น ป.๓ เเล้ว ผมยังจำคำสอนของคุณย่าได้เสมอว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ผมจึงพยายามเรียนให้เก่งและเป็นคนดี เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต เมื่อเทอมที่แล้วผมได้เกรดเฉลี่ย ๓.๘๓ ผมดีใจมาก และคุณครูชมว่า ผมมีความตั้งใจและพยายามดีมาก ขอให้ผมตั้งในเรียนเเบบนี้ตลอดไป ซึ่งผมก็จะตั้งใจเรียนต่อไป
              ผมขอจบจดหมายไว้เเค่นี้ ผมหวังว่า คุณย่าและคุณปู่คงสบายดี ส่วนผมและคุณพ่อคุณเเม่สบายดี

                                                                                  ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                                         ทัศนา บุญสม

การจ่าหน้าซองจดหมายต้องใส่ชื่อผู้รับ และที่อยู่ให้ชัดเจน และอย่าลืมติดดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) นะคะ


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง