ร่างกายของฉัน

  ร่างกายของฉัน

ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะหลาย ๆ ส่วน ทั้งที่เป็นอวัยวะที่เรามองเห็นได้ เช่น ตา หู จมูก ปาก แขน ขา เป็นต้น และอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น หัวใจ ปอด ไต เป็นต้น

อวัยวะแต่ละอวัยวะจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตามีไว้ดูสิ่งต่างๆ รอบตัวหูมีไว้ฟังเสียง จมูกใช้ดมกลิ่น และปากมีไว้พูดคุย เป็นต้น แต่ในการทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ เราอาจต้องใช้อวัยวะหลายส่วนมาทำหน้าที่ประสานกัน

อวัยวะทุกอวัยวะจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ถ้าร่างกายของเราขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ก็จะทำให้ร่างกายทำงานได้ยากลำบาก ดังนั้น เราก็ควรดูแลรักษาอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติอยู่เสมอ

การดูแลรักษาอวัยวะของร่างกายสามารถทำได้ ดังนี้

ตา

-  ไม่ใช้มือขยี้ตา

-  เมื่อมีฝุ่ีนเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาด

-  อ่านหนังสือในที่ที่แสงสว่างเพียงพอ

-  ควรวางหนังสือห่างจากระดับสายตา ประมาณ ๑ ฟุต

-  ไม่ควรใช้สายตาจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ

  การดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะอยู่เสมอจะทำให้อวัยวะทำงานได้เป็นปกติ

หู

-  ไม่แคะหู

-  ไม่ตะโกนใส่หู

-  ไม่ให้น้ำเข้าหู

-  ไม่ให้น้ำเข้าหู

-  ถ้าปวดหู ควรรีบไปพบแพทย์

จมูก

-  ไม่แคะจมูก

-  ไม่สั่งน้ำมูกแรง ๆ

-  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นควันมาก ๆ

ผม

-  สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ครั้ง

-  แปรงผมบ่อย ๆ

-  ควรตัดผมสั้น ๆ เพื่อทำความสะอาดได้ง่าย

ผิวหนัง

-  อาบน้ำอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

-  เช็ดตัวให้แห้ง

-  สวมเสื้อผ้าชุดใหม่

มือ

-  ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

-  ตัดเล็บให้สั้น

-  ไม่ดูดนิ้วหรือกัดเล็บ

เท้า

-  ล้างขาและเท้าให้สะอาด

-  ตัดเล็บเท้าให้สั้น


การดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะอยู่เสมอจะทำให้อวัยวะทำงานได้เป็นปกติ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๒ พิมพ์ครั้งที่ ๒