ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

บทร้อยกรองสำหรับอักษรนำ
 

บทร้อยกรองสำหรับอักษรนำ

 

 

                                                                                               โดย  อาจารย์ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

 

 

  

 

 

อักษรนำในภาษาไทยมี  8  ตัว  ได้แก่  ก  ข  จ  ฉ  ถ  ส  ห  อ

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น  นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

                                                     กอไก่                                           ขอไข่เด็กหญิง

                                                จอจานสวยจริง                                     ฉอฉิ่งอยู่กลาง

                                                ถอถุงบนเรือ                                         สอเสืออยู่ห่าง

                                                หอหีบหลายอย่าง                                อออ่างริมคลอง

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง