ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การจัดองค์ประกอบศิลป์
พื้นฐานการจัดองค์ประกอบศิลป์ในการวาดภาพ ซึ่งเป็นการใช้การประสานกันของทัศนธาตุคือ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก และพื้นที่ว่าง  หากได้ฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบในรุปแบบต่างๆ อาทิ แบบสมมาตร หรือสมดุล แบบอสมมาตร จะทำให้เราสามารถเขียนรูปโดยสื่ออารมณ์ ความรู้สึก ความหมาย และบอกเล่าเรื่องราวจากภาพสู่ผู้ชมได้ดียิ่งขึ้น
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง