ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงการบวก

                                           โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

      บวกเอ๋ยบวก                            หูหนวกก็ยังทำได้
สิบห้าบวกสิบห้า                             เด็กหญิงกานดาว่าเป็นเท่าไหร่*
บวกเอ๋ยบวก                                  หูหนวกก็ยังทำได้
สิบเจ็ดบวกสิบสอง                           เด็กชายสมปองว่าเป็นเท่าไหร่*
หมายเหตุ เปลี่ยนตัวเลขและชื่อนักเรียนไปเรื่อย 
*ไห้นักเรียนร้องตอบว่าเป็นเท่าไหร่

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง