ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

กลอนสอนมารยาท

 โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

       เป็นเด็กไทยให้อ่อนน้อมและถ่อมตน                     อย่าลุกลนคนมองมีไม่ดีหนา
จงสำรวมท่าทีกิริยา                                                      จะพูดจากับผู้ใหญ่ให้สังวรณ์
คำสุภาพไพเราะจึงเหมาะสม                                        ใครเห็นชมว่าดีล้นมีคนสอน
ไปก็ลามาก็ใหว้ยามใคร่จร                                          จะหนาวร้อนนอนนั่งระวังเอย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง