กรอบรูปวิทยาศาสตร์
เป็นวิดีโอที่แสดงวิธีการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนตั้งแต่แรกจนกลายเป็นกรอบรูปสวยงามโดยมีนักเรียนหญิง 3 คน คอยอธิบายวิธีการทำอย่างละเอียด ซึ่งทำตามได้แบบไม่ยาก และสามารถทำออกมาได้สวยงามน่าใช้