ตัวหนังสือล่องหน
เป็นการทดลองสนุกๆ ง่ายๆ โดยมีอุปกรณืเพียง 3  อย่าง คือ ไฟแช็ค เทียนไข กระดาษ โดยเราจะใช้เทียนเขียนข้อความอะไรก็ได้ไปบนกระดาษ จากนั้นก็นำไฟมาลนเพื่อให้เทียนไขละลาย ข้อความที่เราเขียนไว้ก็จะปรากฏขึ้นมา