การกราบผู้ใหญ่
การกราบผู้ใหญ่ จะนั่งอยู่ในท่านั่งพับเพียบทั้งชายและหญิง
 มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ประนมมืออยู่ระหว่างอก
ขั้นที่ 2 ประนมมือให้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูก
ขั้นที่ 3 กราบลงกับพื้น แบบไม่แบมือ ให้ข้อศอกขนานกับพื้น หน้าผากจรดนิ้วโป้งทั้งสอง
ขั้นที่ 4  ลุกขึ้นมาให้อยู่ในท่าขั้นตอนที่หนึ่ง
ทำ 1 รอบ