พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

เป็นวีดีโอที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่ อธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่ ลักษณะการสังเกตุ โดยเป็นการบอกผ่านเรื่องราวสมมุตที่เป็นบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน ที่แสดงโดยน้องๆนักเรียน