การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ใช้สำหรับการกราบพระสงฆ์  มีขั้นตอนดังนี้
ผู้ชายนั่งในท่าเทพบุตร ผู้หญิง นั่งในท่าเทพธิดา
ขั้นที่ 1 ประนมมืออยู่ระหว่างอก
ขั้นที่ 2 ประนมมือให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว
ขั้นที่ 3 กราบลงกับพื้น แบบแบมือ ให้ข้อศอกขนานกับพื้น หน้าผาดจรดพื้น
ขั้นที่ 4  ลุกขึ้นมาให้อยู่ในท่าขั้นตอนที่หนึ่ง
ทำขั้นตอนที่ 1,2,3,4 วนให้ครบ 3 รอบ