โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทดลอง)
การนำสบู่ก้อนเล็กๆที่ไม่สามารถนำมาใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยวิธีการ ดังนี้
สบู่มีส่วนประกอบ คือ ไขมันและด่าง  ใบเตย อัญชัญ สมุนไพรมะขาม ใบตด ใบมะกรูด
อุปกรณ์ ได้แก่ สบู่เหลือใช้ น้ำ ใบเตย อัญชัญ สมุนไพรมะขาม ใบตด ผิวมะกรูด เตาไฟฟ้า ไม้พาย น้ำมันพืช
วิธีทำ
นำสบู่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ บดให้ละเอียด
นำใบเตย อัญชัญ สมุนไพรมะขาม ใบตด ผิวมะกรูด สลัดเอาน้ำ
น้ำสบู่ที่บดแล้วกับน้ำสมุนไพรที่สกัดได้มาผสมกัน โดยใช้ความร้อนจากเตาไฟฟ้าเป็นตัวทำละลาย
จากนั้นนำมาเทใส่แม่พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็นและแข็งตัวเป็นก้อน