เปลวไฟลอยน้ำ
สิ่งที่ต้องใช้
  • เทียนไข
  • แก้วทรงสูงใส่น้ำ (ต้องสูงกว่าความยาวเทียนนะ)
  • หมุดหัวหมวก หรือตะปูเกลียวตัวเล็กๆ

วิธีทดลอง

  • เติมน้ำลงในแก้ว 5/6 แก้ว 
  • นำหมุดมาปักลงที่ฐานเทียนไข(ด้านป้าน)
  • นำแท่งเทียนใส่ลงไปในแก้วน้ำ แล้วจุดเทียน

                                                                                                                               ที่มา :  http://www.karn.tv/c_science/exp_007.html