ดินน้ำมันจากขนมปัง
"ดินน้ำมันจากขนมปัง" เป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มารีไซเคิลขนมปังที่หมดอายุแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยบูรณาการความรู้ด้านการงานอาชีพฯและศิลปะ ด้วยการนำขนมปังที่หมดอายุมาฉีกหนือบี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ(สามถ้วยตวง) ผสมกาวลาเท็กซ์และโลชั่นทาผิวไป (อย่างน้อย 1/4 ถ้วย ) ใช้โลชั่นทามือก่อนนวดส่วนผสมดังกล่าวให้เข้ากันและนวดไปเรื่อยๆประมาณ 15-20 นาที จะได้ดินน้ำมันจากขนมปัง ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวนุ่ม และไม่ติดมือ เช่นเดียวกับดินน้ำมันทั่วๆไป สามารถใช้ปั้นได้จริง ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี