เดือน (Month)
ในคลิปนี้เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านทางบทเพลงให้นักเรียนรู้ทักษะและเข้าใจง่ายขึ้น โดยใช้บทเพลงและทำนองเพลงเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและน่าสนใจกับภาษาอังกฤษ ในคำศัพท์ชื่อเดือนต่างๆ ทั้ง 12 เดือน

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง