การประดิษฐ์กระทงใบตองดอกไม้สด
นำเสนอวิธีการประดิษฐืกระทองจากใบตองและดอกไม้สด ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสอนวิธีการพับใบตองให้เป็นกลีบกระทงอย่างละเอียด และการนำใบตองมาประดับตกแต่งกระทงเพื่อให้เกิดความสวยงาม สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง