การพับดาวจากหลอด
นำหลอดมาพับครึ่ง แล้วหลอดจะมีเสียงเล็ก และพับให้เป็นตัววีตรงบริเวณที่พับ และพับเป็นรูปตัววีไปเรื่อย ๆ จนเป็นแฉกเล็ก ๆ จนหลอดหมด แล้วค่อยเอาแฉกที่ 1 ยัดไปอันที่ 2 และ แฉกที่ 3 และ 4 ทำไปเรื่อย ๆ ก็จะออกมาเป็นดาว

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง