การจัดสวนบนถาดแบบชื้น
เป็นวีดีโอที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการขั้นตอนในการจัดสวนถาดแบบชื้น มีการบอกถึงการเตรียมอุปกรณ์ในการทำ และราคาอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงค่าแรง และมีราคารวมทั้งหมดว่าประมาณเท่าไร มีการอธิบายวิธีการทำอย่างเป็นขั้นตอน

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง