นิทานหน้าเดียว
 เป็นคลิปวิดีโอนำเสนอวิธีการสอนการสร้างนิทานโดยใช้ 3 โปรแกรม คือ
1.โปรแกรม Paint
2.โปรแกรม Internet Explorer
3.โปรแกรม MS Power Point
โดยในที่นี้จะนำเสนอการสร้างนิทานหน้าเดียวเรื่อง กระต่ายกับเต่า โดนนักเรียนเป็นผู้บรรยายวิธีการสร้างโดยละเอียด
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง