ขั้นตอนการพับจรวด
การพับจรวดเริ่มตั้งแต่การพับ
ขั้นตอนที่ 1 คือ การพับให้เป็นสามเหลี่ยม ให้ตรงปลายหัวแหลม
ขั้นตอนที่ 2 คือ พับอีกทบหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3 คือ พับเข้าหากัน
ขั้นตอนที่ 4 คือ การพับเป็นปีก แล้วลองปาดู แข่งกันว่าจรวดของใครจะปาได้ไกลกว่ากัน

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง