ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเปาเมโลเลียน เพลง ใกล้รุ่ง
เป็นการแสดงการเป่าเครื่องดนตรีเมโลเลียน ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง เป็นการใช้เสียงของเมโลเลียนล้วนๆในการประกอบตัวโน๊ตแต่ละตัวขึ้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์นี้ ด้วยความสามารถของน้องๆนักเรียน ทำให้การใช้เมโลเลียนเล่นเพลงนี้ได้ไพเราะ
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง