เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง
เป็นการใช้ไม้หรือเศษไม้ที่มีให้เกิดคุณค่ามากที่สุด โดยการนำไม้ไปเผาถ่านในเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้ ถ่านที่ได้จะมีประสิทธิภาพ เมื่อนำไปใช้ปิ้งย่างจะมีสารก่อมะเร็งต่ำ พร้อมกันนี้จะได้น้ำส้มควันไม้นำไปผสมน้ำไล่แมลงได้

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง