การทำพวงมโหตร
การทำพวงมโหตร เป็นการสอนวิธีการทำ รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการทำพวงมโหตรกันน้อยมา แม้แต่ตามท้องตลาดเองก็ตาม จึงได้มีการสอนทำพวงมโหตรขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดไม่ให้ศิลปะแบบนี้ต้องจางหายไปตามกาลเวลา

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง