การทำน้ำหมัก EM จากน้ำซาวข้าว
วีดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการทำน้ำหมัก EM จากน้ำซาวข้าว นำโดยน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้
1.เติม EM และกากน้ำตาลอย่างละ 2 ช้อน ต่อด้วยน้ำซาวข้าวประมาณ 2 ลิตร
2.ผสม EM กากน้ำตาล และน้ำซาวข้าวให้เข้ากัน
3.เทส่วนผสมที่เข้ากันแล้วใส่ขวดที่เตรียมไว้ ปิดฝาให้แน่น
4.ตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 7 วัน
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง