การพับดอกกุหลาบด้วยใบเตย
สาธิตการพับดอกกุหลาบ ด้วยใบเตย  อธิบายถึงขั้นตอนการพับและการจัดช่อกุหลาบจากใบเตยให้สวยงาม  จากนั้นบอกประโยชน์ของการใช้คือ สามารถนำไปบูชาพระ หรือเอาไปถวายวัดได้ และอีก 1 แบบ คือ นำกอใบเตยทั้งกอมาทำเลย โดยมีวิธีทำเหมือนเดิมแต่ทำทีละใบ จะได้กอกุหลาบใหญ่ และวิธีการประดับตกแต่งให้เป็นช่อกุหลาบที่สวยงาม  เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สิ่งของต่างๆ

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง