ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การประดิษฐ์จากไม้ไอติม
เป็นการอธิบายการประดิษฐ์ปราสาทที่มีรั้วและสนาม สำหรับนำมาใช้เป็นโคมไฟ ซึ่งเป็นประโยชน์ได้ทั้งเป็นของประดับบ้านและให้แสงสว่างไปในตัว เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดและการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น ในการประดิษฐ์สิ่งของ