ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เทคนิคการรำเพลง ระบำตารีกีปัส
เทคนิคการรำเพลง ระบำตารีกีปัส การรำชุดนี้เป็นการแสดงของทางภาคใต้ จะใช้พัดเป็นอุปกรณ์การแสดง เป็นการสอนให้นับจังหวะการย่ำเท้าพร้อมกับการใช้พัดในหลายรูปแบบประกอบการแสดง ซึ่งการแสดงชุดนี้สามารถนำไปแสดงในงานต่างๆได้