ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การตีคอร์ดกีตาร์
คลิปวิดีโอสาธิตการฝึกการตีคอร์ดกีตาร์ โดยการนำเอาสัดส่วนของโน๊ตสากลมาใช้ประกอบการเรียนกีต้าร์  โดยให้ฝึกตามเครื่องเคาะจังหวะ โดยเริ่มจากโน๊ตตัวดำ Quartet note ก่อน พร้อมกับให้ฝึกหยุดด้วย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปฝึกฝนเองได้